زمان های ارسال کالا :
برای تمامی سفارش هایی که تا ساعت12 روز شنبه نهایی می شوند - روز یکشنبه
برای تمامی سفارش هایی که تا ساعت12 روز دوشنبه نهایی می شوند - روز سه شنبه
برای تمامی سفارش هایی که تا ساعت12 روز چهارشنبه نهایی می شوند - روز پنجشنبه

دلیل بازگشت وجه