الان خرید کن 2 ماه دیگه پرداخت کن

شرایط خرید اعتباری خیلی آسونه فقط یک برگ چک میخواد

نصف مبلغ چک میشه اعتبار شما و تا وقتی که این برگ چک دست ما امانت باشه این اعتبار برای شما وجود داره

راستی یه چیز دیگه هم هست

با خرید اول و پرداخت قسط ، اعتبار خرید بعدی شما 60 درصد مبلغ چکتون میشه و اگه باز خوش حساب باشی اعتبار خرید های سوم به بعد شما میشه 70درصد مبلغ چکی که به ما امانت دادید