اعتباری خرید کن در 2 قسط پرداخت کن

شرایط خرید اعتباری خیلی آسونه فقط یک برگ چک میخواد ( حداکثر مبلغ چک 3 میلیون تومان می باشد )

نصف مبلغ چک میشه اعتبار شما و تا وقتی که این برگ چک دست ما امانت باشه این اعتبار برای شما وجود داره

راستی یه چیز دیگه هم هست

با خرید اول و پرداخت قسط ، اعتبار خرید بعدی شما 60 درصد مبلغ چکتون میشه و اگه باز خوش حساب باشی اعتبار خرید های سوم به بعد شما میشه 70درصد مبلغ چکی که به ما امانت دادید

سررسید اولین قسط : 30 روز بعد از تاریخ خرید

مبلغ چکتعداد خریداعتبار خریدمبلغ هر قسط
3 میلیون تومانخرید اول ( 50 درصد اعتبار )1.5 میلیون تومان750 هزار تومان
3 میلیون تومانخرید دوم ( 60 درصد اعتبار )1.8 میلیون تومان900 هزار تومان
3 میلیون تومانخرید سوم به بعد ( 70 درصد اعتبار )2.1 میلیون تومان1 میلیون و 50 هزار تومان
بدون سود و کارمزد